top

Zgłaszanie szkód

Zaistniałe szkody można zgłaszać do swojego ubezpieczyciela pod numerami telefonów:

  z telefonów stacjonarnych z telefonów komórkowych
PZU S.A. 801 102 102 (22) 566 55 55
TUiR Warta S.A. 801 311 311 601 311 311
Ergo Hestia S.A. 801 107 107 (58) 555 55 55
Generali TU S.A. 801 343 343  (22) 543 0 543
HDI Asekuracja S.A. 801 801 181 (22) 44 99 999
TUiR Allianz Polska S.A. 801 10 20 30 (22) 567 12 02
PTU S.A. (22) 539 31 00 (22) 539 31 00
InterRisk S.A Osobiście pod adresem: ul. Basztowa 1
31-134 Kraków (telefony: (12) 423 21 47, (12) 429 20 08
( 12) 429 12 45) lub poprzez formularz zgłoszenia szkody on-line https://www.interrisk.pl/formularz_zgloszenia/


UniqaTU S.A. Kontakt z przedstawicielstwem: ul. Basztowa 23
31-156 Kraków
Telefon: 012 421 60 00
Fax: 012 422 03 75
Email: przedstawicielstwo.krakow@uniqa.pl


Compensa TU S.A. 801 120 000 (22) 501 61 00
16 lat
styl strony
mapa serwisu kontakt