top

Ubezpieczenia firmy

Prowadzisz działalność gospodarczą? Zastanów się nad ubezpieczeniem Twojej firmy!

Oferta skierowana jest właśnie do osób prowadzących działalność gospodarczą, które szukają pewnego i korzystnego zabezpieczenia swojego majątku. Każda branża jest inna, w każdej występują inne zagrożenia, dlatego tak ważne jest, by dopasować zakres ochrony ubezpieczeniowej do działalności, którą prowadzisz.Ubezpieczenia firmy


Proponujemy więc ubezpieczenie:

  • które chroni Cię przed skutkami zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku, dewastacji, zdarzeń podczas transportu, utraty danych, katastrofy budowlanej;
  • odpowiedzialności cywilnej z wiązanej z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem w zakresie dostosowanym do Twoich indywidualnych potrzeb, które pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich jak i kontrahentów wynikające z Twojej działalności
16 lat
styl strony
mapa serwisu kontakt