top

Oferta ubezpieczeniowa

Aktualnie posiadamy w ofercie produkty ubezpieczeniowe firm: • Oferta ubezpieczeniowa:TUiR WARTA S.A.
  TUiR WARTA S.A.

  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. powstało w 1920 r. Od lat utrzymuje stabilną drugą pozycję, posiadając ponad 11 proc. udział w rynku. Od ponad 85 lat Towarzystwo dyktuje standardy na polskim rynku ubezpieczeń. Domeną działalności firmy są ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Oferta WARTY kierowana jest do bardzo szerokiej grupy klientów tak indywidualnych, jak i korporacyjnych.


   

 • Oferta ubezpieczeniowa:Generali TU S.A.
  Generali TU S.A.

  Historia Generali sięga roku 1831. Już po kilku latach od rozpoczęcia działalności towarzystwo posiadało przedstawicielstwa we wszystkich państwach monarchii austro-węgierskiej, a także w wielu innych państwach europejskich, w tym na ziemiach polskich. Generali Group jest trzecią co do wielkości międzynarodową grupą ubezpieczeniową w Europie i szóstą na świecie.


   

   

 • Oferta ubezpieczeniowa:HDI Asekuracja
  HDI Asekuracja

  Narodziła się z połączenia HDI Asekuracja TU S.A. oraz HDI SAMOPOMOC TU S.A. Towarzystwo posiada 5,3% udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych.


   

 • Oferta ubezpieczeniowa:Ergo Hestia S.A.
  Ergo Hestia S.A.

  STU Ergo Hestia SA to jedno z trzech wiodących towarzystw ubezpieczeń majątkowych w Polsce. To pierwsze i największe towarzystwo, które powstało w warunkach gospodarki wolnorynkowej, tj. po roku 1989. Jego mocną pozycję na rynku potwierdzają wyniki finansowe oraz liczne nagrody. Ergo Hestia oferuje pełen wachlarz ubezpieczeń dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.


   

 • Oferta ubezpieczeniowa:TU Allianz Polska S.A.
  TU Allianz Polska S.A.

  Allianz powstał w 1890 roku. Jest towarzystwem ubezpieczeniowym zbudowanym na niemieckich korzeniach.


   

 • Oferta ubezpieczeniowa:Compensa
  Compensa

  Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group to firmy oferujące szeroki wachlarz ubezpieczeń. Spółki są częścią międzynarodowej Vienna Insurance Group – wiodącego austriackiego koncernu ubezpieczeniowego w Europie Środkowej i Wschodniej.


 • Oferta ubezpieczeniowa:Inter-Risk
  Inter-Risk

  Oferta Towarzystwa ma charakter uniwersalny i skierowana jest do wielu różnych grup klientów. Oferuje ponad 150 produktów ubezpieczeniowych: majątkowych, komunikacyjnych, finansowych, osobowych i zdrowotnych dla firm, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Elastyczne rozwiązania – zarówno ubezpieczenia pojedynczych ryzyk, jak i kompleksowe pakiety ochronne.


 • Oferta ubezpieczeniowa:Uniqa
  Uniqa

  Grupa UNIQA Austria jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej. Zatrudnia ponad 19 500 pracowników i agentów obsługujących ponad 7,1 mln Klientów i sprawujących pieczę nad ponad 14,7 milionami umów ubezpieczeniowych.


 • Oferta ubezpieczeniowa:PTU S.A.
  PTU S.A.

  Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA funkcjonuje na rynku ubezpieczeń od 1990 r. Spółka należy do 10 największych polskich zakładów ubezpieczeń. PTU SA jest jedynym towarzystwem, spośród 69 zakładów ubezpieczeń na rynku, z wyłącznie polskim kapitałem. Klientom oferuje szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych, i komunikacyjnych.


16 lat
styl strony
mapa serwisu kontakt