top

GENERALI OFE

Generali Group jest jedną z największych  międzynarodowych grup ubezpieczeniowych  na świecie. Plasuje się także w gronie stu największych spółek na świecie. W jej skład wchodzą towarzystwa ubezpieczeniowe na pięciu kontynentach, holdingi i spółki finansowe, agencje nieruchomości oraz spółki usługowe. Historia Generali sięga 175 lat. Warto wybrać OFE Generali, gdyż: GENERALI OFE


  • Generali PTE S.A. posiada kapitał zakładowy w wysokości 145 milionów złotych
  • Generali OFE zarządza aktywami netto w wysokości ponad 4 mld złotych
  • Generali OFE zdobyło zaufanie ponad 430 tysięcy Klientów
  • Generali OFE od kilku lat notuje stabilny wzrost jednostki
16 lat
styl strony
mapa serwisu kontakt